BÀN GHẾ CAFE, BÀN GHẾ NHÀ HÀNG

Bàn ghế cafe WORMLEY

10.700.000  8.500.000 
1 Bộ Bàn ghế cafe WORMLEY có 1 bàn 4 ghế + Ghế cafe WORMLEY có giá :  1.800.000/ 1 cái + Bàn cho quán cafe có giá :  1.300.000/ 1 cái Ghế cafe WORMLEY có kích thước  : Rộng: 50 cm, Sâu : 45 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ tần bì bọc da hay vải , lưng mây đan mắt cáo Bàn cho quán cafe thường có kích thước : Vuông 60 cm x 60 cm hay tròn đường kính 60cm ,  Cao : 75 cm ( tính từ mặt bàn) mặt gỗ thịt , chân đúc

Bàn ghế Cafe , bàn ghế nhà hàng dây đan

9.500.000  8.500.000 
1 Bộ Bàn ghế Cafe dây đan có 1 bàn 4 ghế + Ghế cafe dây đan có giá : 1.800k/ 1 cái + Bàn cafe :  1.300k/ 1 cái Ghế cafe dây đan có kích thước  : Rộng: 60 cm, Sâu : 50 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ ASH  ,  bọc Vải hay Simili + tựa dây dù Bàn cafe có kích thước :   tròn đường kính  60 cm ( hay vuông 60cm x 60cm )  ,  Cao : 60 cm ( tính từ mặt bàn) mặt gỗ, chân sắt đặc

Bàn ghế cafe , nhà hàng GĐ1

9.800.000  7.800.000 
1 Bộ Bàn ghế cafe GĐ 1 có 1 bàn 4 ghế + Ghế  cafe GDD1 có giá :  1500k/ 1 cái + Bàn cho cafe có giá :  1800k/ 1 cái GHế : Rộng: 45 cm, Sâu : 40 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ tần bì bọc da hay vải Bàn cho cafe  Rộng : 68 cm ,  Cao : 75 cm ( tính từ mặt bàn) mặt gỗ thịt dầy 4cm , chân gang đúc  

Bàn ghế Cafe ,bàn ghế nhà hàng GENNY

6.000.000  5.000.000 
Bộ bàn ghế cafe gỗ GENNY có 1 bàn 4 ghế
 • + Ghế cafe gỗ GENNY có giá : 950k/ 1 cái
 • + Bàn cafe :  1200k/ 1 cái
Ghế cafe gỗ GENNY có kích thước  : Rộng: 50 cm, Sâu : 45 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) Khung gỗ ASH , mặt ngồi bọc vải hay simili Bàn cho quán cafe làm mặt đá + chân gang đúc đường kính 60cm hay vuông 60cm x 60cm , có thể thay bằng chất liệu khác như gỗ hay MDF dán vener Bàn cho nhà hàng làm gỗ MDF dán veneer chân gang đúc hay chân gỗ , kích thước đường kính tròn 80cm ( vuông 80 x 80)  trở lên hay chữ nhật 80cm x 160cm Bàn  Rộng : 60 cm x 60cm  ,  Cao : 75 cm ( tính từ mặt bàn) mặt đá , chân gang đúc

Bàn ghế Cafe Bistro

7.300.000  6.900.000 
Bộ Bàn ghế Cafe Bistro có 1 bàn 4 ghế + Ghế Cafe Bistro có giá  1.400.000/ 1 cái + BÀN 1300k/ 1 cái :
 • Ghế Cafe Bistro có kích thước  : Rộng: 40 cm, Sâu : 40 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) Khung gỗ ASH , đệm ngồi bọc vải hay simili
 • Bàn cho quán cafe làm mặt đá + chân gang đúc đường kính 60cm hay vuông 60cm x 60cm , có thể thay bằng chất liệu khác như gỗ hay MDF dán vener
 • Bàn cho nhà hàng làm gỗ MDF dán veneer chân gang đúc hay chân gỗ , kích thước đường kính tròn 80cm ( vuông 80 x 80)  trở lên hay chữ nhật 80cm x 160cm

Bàn ghế cafe ELBOW

5.800.000  4.500.000 
Bộ  Bàn ghế cafe ELBOW cafe có 1 bàn 4 ghế + Ghế cafe ELBOW cafe có giá  800.000/ 1 cái + BÀN CAFE 1300k/ 1 cái + BÀN ĂN : 2500k/ cái
 • Ghế cafe ELBOW cafe có kích thước  : Rộng 45 cm, Sâu : 45 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) Khung gỗ ASH , đệm ngồi bọc vải hay simili
 • Bàn cho quán cafe làm mặt đá + chân gang đúc đường kính 60cm hay vuông 60cm x 60cm , có thể thay bằng chất liệu khác như gỗ hay MDF dán vener
 • Bàn cho nhà hàng làm gỗ MDF dán veneer chân gang đúc hay chân gỗ , kích thước đường kính tròn 80cm ( vuông 80 x 80)  trở lên hay chữ nhật 80cm x 160cm

Bàn ghế cafe HIDOSHIMA

5.700.000  4.700.000 
Bộ Bàn ghế cafe HIDOSHIMA có 1 bàn 4 ghế + Ghế cafe HIDOSHIMA có giá : 900.000/ 1 cái + Bàn cafe 1.100k/ 1 cái :
 • Ghế cafe HIDOSHIMA có kích thước : Rộng: 50 cm, Sâu : 50 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) khung gỗ ASH , mặt ngồi bọc vải hay simili
 • Bàn cho quán cafe làm mặt đá + chân gang đúc đường kính 60cm hay vuông 60cm x 60cm , có thể thay bằng chất liệu khác như gỗ hay MDF dán vener
 • Bàn cho nhà hàng làm gỗ MDF dán veneer chân gang đúc hay chân gỗ , kích thước đường kính tròn 80cm ( vuông 80 x 80)  trở lên hay chữ nhật 80cm x 160cm
 

Bàn ghế cafe JP

128.000.000  9.800.000 
1 Bộ Bàn ghế cafe JP có 1 bàn 4 ghế + Ghế cafe JP có giá : 2.000k/ 1 cái + Bàn cafe có giá : 1.800k/ 1 cái : Ghế cafe JP có kích thước  : Rộng: 60 cm, Sâu : 50 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ tần bì bọc da hay vải , lưng mây đan mắt cáo Bàn cho quán cafe làm mặt đá + chân gang đúc đường kính 60cm hay vuông 60cm x 60cm , có thể thay bằng chất liệu khác như gỗ hay MDF dán vener Bàn cho nhà hàng làm gỗ MDF dán veneer chân gang đúc hay chân gỗ , kích thước đường kính tròn 80cm ( vuông 80 x 80)  trở lên hay chữ nhật 80cm x 160cm

Bàn ghế cafe Kennedy

7.600.000  5.800.000 
Bộ Bàn ghế cafe Kennedy  có 1 bàn 4 ghế + Ghế cafe Kennedy  có giá : 1.100.000/ 1 cái + Bàn cafe : 1.400.000k/ 1 cái
 • Ghế cafe Kennedy  có kích thước  : Rộng: 45 cm, Sâu : 45 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) Khung gỗ ASH , mặt ngồi bọc vải hay simili
 • Bàn cho quán cafe làm mặt đá + chân gang đúc đường kính 60cm hay vuông 60cm x 60cm , có thể thay bằng chất liệu khác như gỗ hay MDF dán vener
 • Bàn cho nhà hàng làm gỗ MDF dán veneer chân gang đúc hay chân gỗ , kích thước đường kính tròn 80cm ( vuông 80 x 80)  trở lên hay chữ nhật 80cm x 160cm

Bàn ghế Cafe LANDMARK

9.500.000  8.100.000 
Bộ Bàn ghế Cafe LANDMARK có 1 bàn 4 ghế + Ghế Cafe LANDMARK có giá : 1.400.000/ 1 cái + Bàn cafe : 2.500k/ 1 cái
 • Ghế Cafe LANDMARK có kích thước : Rộng: 50 cm, Sâu : 45 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) Khung gỗ ASH , tựa bọc mây đan mắt cáo , đệm ngồi bọc vải hay simili
 • Bàn cho quán cafe làm mặt đá + chân gang đúc đường kính 60cm hay vuông 60cm x 60cm , có thể thay bằng chất liệu khác như gỗ hay MDF dán vener
 • Bàn cho nhà hàng làm gỗ MDF dán veneer chân gang đúc hay chân gỗ , kích thước đường kính tròn 80cm ( vuông 80 x 80)  trở lên hay chữ nhật 80cm x 160cm

Bàn ghế Cafe Lina

4.900.000  4.100.000 
Bộ Bàn ghế Cafe Lina có 1 bàn 4 ghế + Ghế Cafe Lina có giá : 750.000/ 1 cái + Bàn cafe :  1.100.000/ 1 cái :
 • Ghế Cafe Lina có kích thước  : Rộng: 45 cm, Sâu : 45 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) khung gỗ ASH
 • Bàn cho quán cafe làm mặt đá + chân gang đúc đường kính 60cm hay vuông 60cm x 60cm , có thể thay bằng chất liệu khác như gỗ hay MDF dán vener
 • Bàn cho nhà hàng làm gỗ MDF dán veneer chân gang đúc hay chân gỗ , kích thước đường kính tròn 80cm ( vuông 80 x 80)  trở lên hay chữ nhật 80cm x 160cm

Bàn ghế cafe Lion

4.900.000  4.300.000 
Bộ Bàn ghế cafe Lion có 1 bàn 4 ghế + Ghế cafe Lion có giá : 800.000/ 1 cái + Bàn cafe :  1.100.000/ 1 cái
 •  Ghế cafe Lion có kích thước  : Rộng: 45 cm, Sâu : 45 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) Khung gỗ ASH , bọc đệm ngồi bằng vải hay simili
 • Bàn cho quán cafe làm mặt đá + chân gang đúc đường kính 60cm hay vuông 60cm x 60cm , có thể thay bằng chất liệu khác như gỗ hay MDF dán vener
 • Bàn cho nhà hàng làm gỗ MDF dán veneer chân gang đúc hay chân gỗ , kích thước đường kính tròn 80cm ( vuông 80 x 80)  trở lên hay chữ nhật 80cm x 160cm

Bàn ghế Cafe Luna

4.300.000  3.900.000 
Bộ Bàn ghế Cafe Luna có 1 bàn 4 ghế + Ghế Cafe Luna có giá  700.000/ 1 cái : + Bàn cafe :  1100k/ 1 cái : Ghế Cafe Luna có kích thước   : Rộng: 45 cm, Sâu : 45 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) Khung gỗ ASH , đệm ngồi bọc vải hay simili Bàn cho quán cafe làm mặt đá + chân gang đúc đường kính 60cm hay vuông 60cm x 60cm , có thể thay bằng chất liệu khác như gỗ hay MDF dán vener Bàn cho nhà hàng làm gỗ MDF dán veneer chân gang đúc hay chân gỗ , kích thước đường kính tròn 80cm ( vuông 80 x 80)  trở lên hay chữ nhật 80cm x 160cm

Bàn ghế cafe Napoleon

8.500.000  7.100.000 
1 Bộ Bàn ghế cafe Napoleon có 1 bàn 4 ghế + Ghế cafe Napoleon có giá :  1.400.000/ 1 cái + Bàn cafe có giá :  1.500.000/ 1 cái ( bàn cafe 60cm ) Ghế cafe Napoleon có kích thước : Rộng: 42 cm, Sâu : 42 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ tần bì , mặt ngồi bọc vải hay simili Bàn cho quán cafe làm mặt đá + chân gang đúc đường kính 60cm hay vuông 60cm x 60cm , có thể thay bằng chất liệu khác như gỗ hay MDF dán vener Bàn cho nhà hàng làm gỗ MDF dán veneer chân gang đúc hay chân gỗ , kích thước đường kính tròn 80cm ( vuông 80 x 80)  trở lên hay chữ nhật 80cm x 160cm

Bàn ghế Cafe Neva có tay

7.100.000  5.800.000 
1 Bộ bàn ghế cafe Neva có 1 bàn 4 ghế + Ghế cafe neva có tay giá :  1.100.000/ 1 cái + Bàn cafe  :  1.500.000/ 1 cái + Bàn cho nhà hàng  : 3.000.000 /1 Cái Ghế Neva có kích thước  : Rộng: 45 cm, Sâu : 45 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ ASH bọc vải hay simili chỗ ngồi Bàn cho quán cafe làm mặt đá + chân gang đúc đường kính 60cm hay vuông 60cm x 60cm , có thể thay bằng chất liệu khác như gỗ hay MDF dán vener Bàn cho nhà hàng làm gỗ MDF dán veneer chân gang đúc hay chân gỗ , kích thước đường kính tròn 80cm ( vuông 80 x 80)  trở lên hay chữ nhật 80cm x 160cm

Bàn ghế Cafe PG 47

12.000.000  9.000.000 
1 Bộ Bàn ghế Cafe PG 47 có 1 bàn 4 ghế + Ghế Cafe PG 47 có giá :  1.500.000/ 1 cái + Bàn cafe có giá :  1.800.000/ 1 cái
 • Ghế Cafe PG 47 có kích thước  : Rộng: 50 cm, Sâu : 42 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) Lưng mây đan mắt cáo  , mặt ngồi đệm hay da
 • Bàn cho quán cafe làm mặt đá + chân gang đúc đường kính 60cm hay vuông 60cm x 60cm , có thể thay bằng chất liệu khác như gỗ hay MDF dán vener
 • Bàn cho nhà hàng làm gỗ MDF dán veneer chân gang đúc hay chân gỗ , kích thước đường kính tròn 80cm ( vuông 80 x 80)  trở lên hay chữ nhật 80cm x 160cm
 

Bàn ghế cafe Pinnstol

4.700.000  3.900.000 
Bộ Bàn ghế cafe Pinnstol có 1 bàn 4 ghế + Ghế cafe Pinnstol có  giá 700.000/ 1 cái + Bàn cafe giá : 1.100.000/ 1 cái
 • Ghế cafe Pinnstol có kích thước : Rộng: 42 cm, Sâu : 42 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) khung gỗ ASH
 • Bàn cho quán cafe làm mặt đá + chân gang đúc đường kính 60cm hay vuông 60cm x 60cm , có thể thay bằng chất liệu khác như gỗ hay MDF dán vener
 • Bàn cho nhà hàng làm gỗ MDF dán veneer chân gang đúc hay chân gỗ , kích thước đường kính tròn 80cm ( vuông 80 x 80)  trở lên hay chữ nhật 80cm x 160cm

Bàn ghế Cafe Thonet

6.900.000  5.800.000 
1 Bộ Bàn ghế Cafe Thonet có 1 bàn 4 ghế + Ghế  Cafe Thonet có giá : 1.050.000/ 1 cái ( không đệm ) lấy đệm + 100k + Bàn cafe có giá :  1.600.000/ 1 cái : Ghế Cafe Thonet có kích thước  : Rộng:  40 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ tần bì , tựa gỗ Bàn cho quán cafe làm mặt đá + chân gang đúc đường kính 60cm hay vuông 60cm x 60cm , có thể thay bằng chất liệu khác như gỗ hay MDF dán vener Bàn cho nhà hàng làm gỗ MDF dán veneer chân gang đúc hay chân gỗ , kích thước đường kính tròn 80cm ( vuông 80 x 80)  trở lên hay chữ nhật 80cm x 160cm

Bàn ghế Cafe TRILL

8.000.000  6.200.000 
1 Bộ Bàn ghế Cafe TRILL có 1 bàn 4 ghế + Ghế Cafe TRILL có giá : 1.100.000/ 1 cái + Bàn cafe có giá :  1.800.000/ 1 cái Ghế Cafe TRILL có kích thước : Rộng: 40 cm, Sâu : 40 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ tần bì bọc da hay vải Bàn cho quán cafe làm mặt đá + chân gang đúc đường kính 60cm hay vuông 60cm x 60cm , có thể thay bằng chất liệu khác như gỗ hay MDF dán vener Bàn cho nhà hàng làm gỗ MDF dán veneer chân gang đúc hay chân gỗ , kích thước đường kính tròn 80cm ( vuông 80 x 80)  trở lên hay chữ nhật 80cm x 160cm  

Bàn ghế Cafe TRILL 2

8.000.000  6.200.000 
1 Bộ Bàn ghế Cafe TRILL 2 có 1 bàn 4 ghế + Ghế Cafe TRILL 2 có giá :  1.100.000/ 1 cái + Bàn cafe có giá :  1.800.000/ 1 cái
 • Ghế Cafe TRILL 2 có kích thước  : Rộng: 60 cm, Sâu : 45 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ tần bì bọc da hay vải
 • Bàn cho quán cafe làm mặt đá + chân gang đúc đường kính 60cm hay vuông 60cm x 60cm , có thể thay bằng chất liệu khác như gỗ hay MDF dán vener
 • Bàn cho nhà hàng làm gỗ MDF dán veneer chân gang đúc hay chân gỗ , kích thước đường kính tròn 80cm ( vuông 80 x 80)  trở lên hay chữ nhật 80cm x 160cm

Bàn ghế Cafe WINSON

4.900.000  4.300.000 
Bộ bàn ghế cafe WINSON  có 1 bàn 4 ghế + Ghế cafe WINSON giá .800.000/ 1 cái + Bàn cafe :  1.100.000/ 1 cái : Ghế cafe WINSON có kích thước  : Rộng: 45 cm, Sâu : 45 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) khung gỗ ASH mặt ngồi bọc vải hay simili Bàn cho quán cafe làm mặt đá + chân gang đúc đường kính 60cm hay vuông 60cm x 60cm , có thể thay bằng chất liệu khác như gỗ hay MDF dán vener Bàn cho nhà hàng làm gỗ MDF dán veneer chân gang đúc hay chân gỗ , kích thước đường kính tròn 80cm ( vuông 80 x 80)  trở lên hay chữ nhật 80cm x 160cm

Bàn ghế Cafe Wishbone

6.100.000  5.500.000 
Bộ Bàn ghế Cafe Wishbone có 1 bàn 4 ghế + Ghế cafe Wishbone có giá : 1.100.000/ 1 cái : + Bàn cafe giá :  1.100.000k/ 1 cái : Ghế cafe Wishbone có kích thước  : Rộng: 45 cm, Sâu : 45 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) khung gỗ ASH , đệm ngồi bọc vải hay simili Bàn cho quán cafe làm mặt đá + chân gang đúc đường kính 60cm hay vuông 60cm x 60cm , có thể thay bằng chất liệu khác như gỗ hay MDF dán vener Bàn cho nhà hàng làm gỗ MDF dán veneer chân gang đúc hay chân gỗ , kích thước đường kính tròn 80cm ( vuông 80 x 80)  trở lên hay chữ nhật 80cm x 160cm

Bàn ghế nhà hàng , bàn ghế cafe Thonet 811

9.200.000  6.800.000 
1 Bộ bàn ghế cafe Thonet 811 có 1 bàn 4 ghế + Ghế cafe Thonet 811 có giá :  1..200.000/ 1 cái + Bàn cafe có giá :  2.000.000/ 1 cái Ghế cafe Thonet 811 có kích thước  : Rộng: 45 cm, Sâu : 45 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) Lưng gỗ tần bì , mặt ngồi đệm Bàn cho quán cafe làm mặt đá + chân gang đúc đường kính 60cm hay vuông 60cm x 60cm , có thể thay bằng chất liệu khác như gỗ hay MDF dán vener Bàn cho nhà hàng làm gỗ MDF dán veneer chân gang đúc hay chân gỗ , kích thước đường kính tròn 80cm ( vuông 80 x 80)  trở lên hay chữ nhật 80cm x 160cm

Bàn ghế nhà hàng , cafe Neva không tay

6.500.000  5.000.000 
Bộ bàn ghế cafe Neva không tay có 1 bàn 4 ghế + Ghế cafe Neva không tay có giá : 900.000k/ 1 cái : + Bàn cafe :  1.400.000k/ 1 cái + Bàn nhà hàng : 3.000k / 1 cái Ghế cafe Neva không tay có kích thước  : Rộng: 45 cm, Sâu : 45 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) khung gỗ ASH , mặt ngồi gỗ hay vải , simili Bàn cho quán cafe làm mặt đá + chân gang đúc đường kính 60cm hay vuông 60cm x 60cm , có thể thay bằng chất liệu khác như gỗ hay MDF dán vener Bàn cho nhà hàng làm gỗ MDF dán veneer chân gang đúc hay chân gỗ , kích thước đường kính tròn 80cm ( vuông 80 x 80)  trở lên hay chữ nhật 80cm x 160cm

SOFA CAFE NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN

Bàn ghế Cafe NP

9.600.000  7.600.000 
Bộ Bàn ghế Cafe NP có 1 bàn 4 ghế + Ghế Cafe NP có giá  1.400.000/ 1 cái + Bàn cafe có giá :  2.000k/ 1 cái
 • Ghế Cafe NP có kích thước  : Rộng: 60 cm, Sâu : 45 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) khung gỗ ASH , đệm vải hay simili
 • BÀN cafe  : Rộng : 60 cm, Ngang : 100 cm, Cao : 60cm ( tính từ mặt bàn xuống đất ) gỗ tần bì mặt MDF dán vonia

Ghế sofa cao HTC

16.000.000  12.500.000 
1 Bộ Ghế sofa cao HTC có 1 bàn 2 ghế + Ghế sofa cao HTC có giá :  5.500.000/ 1 cái + Bàn sofa có giá :  2.200.000/ 1 cái
 • Ghế sofa cao HTC có kích thước  : Rộng: 65 cm, Sâu : 80 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ tần bì bọc da hay vải , mây đan mắt cáo Bàn sofa có kích thước :  Rộng : 60 cm , Cao : 50 cm ( tính từ mặt bàn) gỗ thịt

Sofa băng gỗ 3B

6.000.000  4.000.000 
Ghế Sofa băng 3B có giá  : 4.000K /1 ghế Ghế Sofa băng 3B băng có kích thước  : Rộng 160 cm , Sâu : 65 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) Khung gỗ ASH , đệm bọc vải hay simili

Sofa Cafe 3B

13.000.000  10.700.000 
1 Bộ Sofa Cafe 3B có 1 bàn 4 ghế đơn + Ghế Sofa Cafe 3B có giá :  2.300.000/ 1 cái + Bàn cafe có giá :  1.500.000/ 1 cái
 • GHế sofa 3B đơn  : Rộng: 870 cm, Sâu : 65 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ ASH  ,  bọc Vải hay Simili
 • Bàn  Rộng : 60 cm x 100 cm ,  Cao : 60 cm ( tính từ mặt bàn) mặt gỗ thịt , chân sắt đặc

Sofa Cafe ALBA

9.900.000  8.900.000 
Bộ Sofa ALBA có 1 bàn 4 ghế + GHẾ Sofa ALBA  đơn có giá  1.800k/ 1 cái + BÀN Sofa có giá : 1.500k/ 1 cái Ghế  Sofa ALBA  đơn có kích thước  : Rộng: 50 cm, Sâu : 45 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) khung gỗ ASH đệm bọc vải hay simili Bàn cho sofa thường có kích thước :  Rộng : 60 cm , Cao : 50 cm ( tính từ mặt bàn) mặt gỗ , hay đá , khung gỗ ASH hay sắt đặc

Sofa Cafe COGO

9.000.000  7.900.000 
1 bộ Sofa Cafe COGO có 1 bàn và  4 ghế + Ghế Sofa Cafe COGO đơn có giá :   1.600.000/ 1 cái + Ghế Sofa Cafe COGO băng có giá :  1.500.000/ 1 m dài + Bàn cafe có giá : 1.500k/ 1 cái :
 • GHế sofa Cogo đơn  : Rộng: 65 cm, Sâu : 60 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ ASH  ,  bọc Vải hay Simili
 • Ghế sofa Cogo băng : Rộng 140 cm , Sâu : 65 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ ASH  ,  bọc Vải hay Simili
 • Bàn  Rộng : 60 cm x 100 cm ,  Cao : 60 cm ( tính từ mặt bàn) mặt gỗ , chân sắt đặc

Sofa Cafe Fly

15.000.000  11.400.000 
1 Bộ Sofa Cafe Fly có 1 bàn 3 ghế ( 2 ghế đơn + 1 ghế băng ) + Ghế Sofa Cafe Fly đơn có giá :  2.400.000/ 1 cái + Ghế Sofa Cafe Fly băng có giá :  2.300.000/ 1 m dài + Bàn sofa cafe :  1.800.000/ 1 cái
 • Ghế sofa gỗ Fly đơn có kích thước :  Rộng: 70 cm, Sâu : 65 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ ASH  ,  bọc Vải hay Simili
 • Ghế sofa gỗ Fly  băng có kích thước: Dài 160 cm , Sâu : 65 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ ASH  ,  bọc Vải hay Simili
 • Bàn sofa cafe có kích thước:  Rộng : 60 cm x 100 cm ,  Cao : 60 cm ( tính từ mặt bàn) mặt đá, chân gỗ tần bì

Sofa cafe gỗ Đinh

12.000.000  9.800.000 
1 Bộ Sofa cafe gỗ Đinh có 1 bàn 4 ghế + Ghế Sofa cafe gỗ Đinh có giá  : 2.100.000/ 1 cái + Bàn cafe có giá  : 1.400.000/ 1 cái + Bàn nhà hàng  : 10.000.000/1 cái Ghế Sofa cafe gỗ Đinh có kích thước   : Rộng: 60 cm, Sâu : 60 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ tần bì bọc da hay vải , Bàn cho quán cafe làm mặt đá + chân gang đúc đường kính 60cm hay vuông 60cm x 60cm , có thể thay bằng chất liệu khác như gỗ hay MDF dán vener Bàn cho nhà hàng làm gỗ MDF dán veneer chân gang đúc hay chân gỗ , kích thước đường kính tròn 80cm ( vuông 80 x 80)  trở lên hay chữ nhật 80cm x 160cm

Sofa Cafe HL

5.000.000  4.500.000 
Sofa Cafe HL có giá  : 4.500.000/ 1 ghế
 • Sofa Cafe HL có kích thước : Rộng 65 cm , Sâu 70 cm , Cao từ mặt ngồi xuống đất 45 cm

Sofa Cafe HP

3.500.000  3.300.000 
Ghế Sofa Cafe HP có giá : 3300k/1 cái Ghế Sofa Cafe HP có kích thước : Rộng: 65 cm, Sâu : 470 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) khung gỗ ASH , bọc da hay vải

Sofa Cafe HT

12.000.000  7.400.000 
1 Bộ Sofa Cafe HT có 1 bàn 2 ghế ( 2 ghế đơn + 1 Bàn ) + Ghế Sofa Cafe HT  đơn có giá :  3.500.000/ 1 cái ( mây 2 lớp + CNC lưng ) + Ghế Sofa Cafe HT  đơn có giá :  2.600.000/1cái ( mây 1 lớp + làm trơn ) + Bàn cho sofa :  2.200.000/ 1 cái Ghế Sofa Cafe HT  đơn có kích thước  : Rộng: 60 cm, Sâu : 52 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ tần bì bọc da hay vải + mây đan mắt cáo Bàn sofa  Rộng : 60 cm x 60 cm ,  Cao : 50 cm ( tính từ mặt bàn) mặt gỗ thịt , chân tiện

Sofa cafe Karla

11.000.000  9.400.000 
1 Bộ Sofa cafe Karla có 1 bàn 3 ghế ( 2 ghế đơn + 1 ghế băng ) + Ghế Sofa cafe Karla đơn có giá :  1.900.000/ 1 cái + Ghế Sofa cafe Karla băng dài có giá  1.800.000/ 1 m dài + Bàn cho sofa :  1.800.000/ 1 cái Ghế Sofa cafe Karla đơn có kích thước   : Rộng: 60 cm, Sâu : 65 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ tần bì bọc da hay vải Ghế Ghế Sofa cafe Karla băng dài có kích thước : dài từ 120cm đến  180 cm , Sâu : 65 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ tần bì bọc da hay vải Bàn  Rộng : 60 cm x 100 cm ,  Cao : 60 cm ( tính từ mặt bàn) mặt MDF dán vonia, chân gỗ tần bì

Sofa cafe KATANA BIG

3.500.000  3.000.000 
Sofa gỗ KATANA BIG + Ghế Sofa gỗ KATANA BIG đơn có giá :3.000k/ 1 cái + GHẾ Sofa gỗ KATANA BIG băng dài  :3.000K/ 1m dài Ghế Sofa gỗ KATANA BIG đơn có kích thước  : Rộng: 68 cm x Sâu : 60 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi )gỗ ASH bọc vải hay simili Ghế Sofa gỗ KATANA BIG băng thường có kích thước  : dài từ 120cm đến  180cm x  sâu 60 x Cao 45cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ ASH bọc vải hay simili Có loại nhỏ cho quán cafe

Sofa Cafe KHB

4.000.000  3.000.000 
Sofa Cafe KHB Ghế Sofa Cafe KHB đơn có giá  : 3.000.000/1 cái Ghế Sofa Cafe KHB băng có giá  : 5.800.000/ 1 cái
 • Ghế Sofa Cafe KHB đơn có kích thước  : rông 80 cm , sâu 80 cm , cao 42 cm ( tính từ mặt ngồi ) , gỗ ASH  ,  bọc Vải hay Simili
 • Ghế Sofa Cafe KHB băng có kích thước : dài từ 120cm đến 180cm  , sâu 80 cm , cao 42 cm tính từ mặt ngồi ) , gỗ tgỗ ASH  ,  bọc Vải hay Simili

Sofa Cafe LD

2.000.000  1.800.000 
Sofa Cafe LD +Ghế Sofa Cafe LD đơn có giá  : 1.800.000/1 cái +Ghế Sofa Cafe LD băng có giá  : 1.700.000/ 1 m dài
 • Ghế Sofa Cafe LD đơn có kích thước  : rông 80 cm , sâu 80 cm , cao 42 cm ( tính từ mặt ngồi ) , gỗ tần bì , bọc nỉ hay da
 • Ghế Sofa Cafe LD băng có kích thước  : dài từ 120cm đến 180cm  , sâu 80 cm , cao 42 cm tính từ mặt ngồi ) , gỗ tần bì , bọc bọc nỉ hay da

Sofa Cafe Lion

9.500.000  8.100.000 
1 Bộ Sofa Cafe Lion có 1 bàn 3 ghế ( 2 ghế đơn + 1 ghế băng ) + Ghế Sofa Cafe Lion đơn có giá :  1.700.000/ 1 cái + Ghế Sofa Cafe Lion băng có giá :  1.600.000/ 1 m dài + Bàn sofa cafe có giá :  1.500.000/ 1 cái
 • GHế sofa Lion đơn  : Rộng: 80 cm, Sâu : 65 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ ASH  ,  bọc Vải hay Simili
 • Ghế sofa lion băng : Rộng 120 cm , Sâu : 65 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ ASH  ,  bọc Vải hay Simili
 • Bàn  Rộng : 60 cm x 100 cm ,  Cao : 60 cm ( tính từ mặt bàn) mặt gỗ thịt , chân sắt đặc

Sofa cafe MUDO

14.000.000  12.500.000 
1 Bộ Sofa cafe MUDO có 1 bàn 4 ghế đơn ( hay 1 bàn 2 ghế đơn + 1 ghế băng ) + Ghế Sofa cafe MUDO đơn có giá  :  2.500k/ 1 cái + Ghế Sofa cafe MUDO băng  : 2.400K/ 1 m dài + BÀN cho sofa  2.500k/ 1 cái : Ghế Sofa cafe MUDO đơn có kích thước   : Rộng: 870 cm, Sâu : 65 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ tần bì bọc da hay vải , lưng mây đan mắt cáo Bàn cho sofa thường có kích thước  Rộng : 60 cm x 60 cm ( mặt dầy 4cm sơn 2 mầu ),  Cao : 60 cm ( tính từ mặt bàn) Gỗ tần bì

Sofa cafe Pierre

9.400.000  7.400.000 
1 Bộ Sofa cafe Pierre có 1 bàn 4 ghế + Ghế Sofa cafe Pierre có giá :   1.400.000/ 1 cái + Bàn cho sofa có giá :  1.800.000/ 1 cái Ghế Sofa cafe Pierre  đơn có kích thước : Rộng: 55 cm, Sâu : 50 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ tần bì bọc da hay vải Bàn sofa  : Rộng 80cm , Dài 100cm , Cao 55cm gỗ tần bì

Sofa cafe ST có tay

15.000.000  13.300.000 
1 Bộ Sofa cafe ST có tay  có 1 bàn 3 ghế ( 2 ghế đơn + 1 ghế băng ) + Ghế Sofa cafe ST có tay đơn có giá :  3.000.000/ 1 cái + Ghế Sofa cafe ST có tay băng có giá : 2.900.00/ 1 m dài + Bàn cho cafe có giá :  1.800.000/ 1 cái
 • Ghế Sofa cafe ST có tay đơn có kích thước   : Rộng: 80 cm, Sâu : 65 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ tần bì bọc da hay vải
 • Ghế Sofa cafe ST có tay băng có kích thước : Rộng 160 cm , Sâu : 65 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ tần bì bọc da hay vải
 • Bàn sofa cafe có kích thước : Rộng : 60 cm x 100 cm ,  Cao : 60 cm ( tính từ mặt bàn) mặt MDF dán vonia, chân gỗ tần bì

Sofa Cafe St không tay

6.500.000  5.700.000 
1 Bộ Sofa Cafe St không tay có 1 bàn 2 ghế + Ghế Sofa Cafe St không tay có giá :  2.300.000/ 1 cái + Bàn sofa cafe có giá :  1.100.000/ 1 cái
 • Ghế sofa ST không tay có kích thước   : Rộng: 65 cm, Sâu : 65 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ ASH  ,  bọc Vải hay Simili
 • Bàn  Rộng : 60 cm ,  Cao : 60 cm ( tính từ mặt bàn) mặt  gỗ , chân sắt đặc

SoFa Cafe ST5

12.500.000  10.000.000 
1 bộ SoFa Cafe ST5 có 1 bàn và  4 ghế + Ghế SoFa Cafe ST5 có giá : 2.000.000/ 1 cái + Bàn cho sofa có giá :  2.000k/ 1 cái Ghế SoFa Cafe ST5 có kích thước   : Rộng: 65 cm, Sâu : 60 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ tần bì bọc da hay vải Bàn  Rộng : 60 cm x 100 cm ,  Cao : 60 cm ( tính từ mặt bàn) mặt gỗ , chân sắt đặc

Sofa Cafe TARGA

5.500.000  4.200.000 
Sofa Cafe TARGA Ghế Sofa Cafe TARGA đơn có giá  : 4.200.000/1 cái Ghế Sofa Cafe TARGA băng có giá : 8.000.000/ 1 cái
 • Ghế Sofa Cafe TARGA đơn có kích thước  : rông 80 cm , sâu 80 cm , cao 42 cm ( tính từ mặt ngồi ) , gỗ ASH  ,  bọc Vải hay Simili
 • Ghế Sofa Cafe TARGA băng có kích thước : rộng 160 , sâu 80 cm , cao 42 cm tính từ mặt ngồi ) , gỗ ASH  ,  bọc Vải hay Simili

Sofa Cafe VL mút

8.800.000  8.200.000 
1 bộ sofa cafe VL thường có 1 bàn và 1 ghế băng + 2 ghế đơn + Ghế Sofa Cafe VL mút đơn có giá :  1.600.000/ 1 cái + Ghế Sofa Cafe VL mút băng :  1.600.000/ 1 m dài + Bàn cafe có giá :  1.800.000/ 1 cái
 • Ghế sofa cafe VL đơn  : Rộng: 65 cm, Sâu : 60 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ ASH  ,  bọc Vải hay Simili
 • Ghế Sofa cafe VL băng : Rộng 160 cm , Sâu : 65 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ ASH  ,  bọc Vải hay Simili
 • Bàn  Rộng : 60 cm x 100 cm ,  Cao : 60 cm ( tính từ mặt bàn) mặt đá, chân gỗ tần bì

Sofa Cafe Z

3.000.000  2.500.000 
Sofa Cafe Z Ghế Sofa Cafe Z đơn có giá  : 2.500.000/1 cái Ghế Sofa Cafe Z băng dài có giá  : 2.400k/ 1 m dài
 • Ghế sofa Z Đơn có kích thước : rông 80 cm , sâu 80 cm , cao 42 cm ( tính từ mặt ngồi ) , gỗ ASH, bọc nỉ hay simili
 • Ghế sofa z Băng có kích thước  : dài từ 120cm đến 180cm  , sâu 80 cm , cao 42 cm tính từ mặt ngồi ) , gỗ ASH, bọc bọc nỉ hay simili

BÀN GHẾ KHUNG SẮT

Bàn ghế ăn nhanh PP

6.000.000  5.000.000 
1 Bộ Bàn ghế ăn nhanh PP có 1 bàn 4 ghế + Ghế ăn nhanh PP có giá  :  950.000/ 1 cái : + Bàn ăn có giá :  1.100.000/ 1 cái : Ghế ăn nhanh PP có kích thước  : Rộng: 42 cm, Sâu : 38 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) khung sắt mặt gỗ dán vonia Bàn nhà hàng có kích thước :   Rộng : 60 cm 60 cm ,  Cao : 75 cm ( tính từ mặt bàn) mặt gỗ thịt , chân gang đúc

Bàn ghế cafe Exchange

6.700.000  4.900.000 
1 Bộ  bàn ghế cafe  Exchange có 1 bàn 4 ghế + Ghế cafe Exchange có giá :  950.000/ 1 cái + Bàn cafe :  1100k/ 1 cái Ghế cafe Exchange có kích thước : Rộng: 42 cm, Sâu : 38 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) khung gỗ ASH và sắt Bàn cho quán cafe làm mặt đá + chân gang đúc đường kính 60cm hay vuông 60cm x 60cm , có thể thay bằng chất liệu khác như gỗ hay MDF dán vener Bàn cho nhà hàng làm gỗ MDF dán veneer chân gang đúc hay chân gỗ , kích thước đường kính tròn 80cm ( vuông 80 x 80)  trở lên hay chữ nhật 80cm x 160cm  

Bàn ghế Cafe khung sắt 01

3.000.000 
Bộ Bàn ghế Cafe khung sắt 01 có 1 bàn 4 ghế + Ghế Cafe khung sắt 01 có giá  400.000/ 1 cái + Bàn cafe khung sắt giá : 800.000/ 1 cái
 • Ghế Cafe khung sắt 01 có kích thước  : Rộng: 42 cm, Sâu : 38 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ  sơn PU
 • Bàn  Rộng : 60 cm 60 cm ,  Cao : 75 cm ( tính từ mặt bàn) mặt gỗ thịt , chân sắt hộp sơn tĩnh điện

Bàn ghế cafe khung sắt có tay

4.000.000  3.200.000 
Bộ Bàn ghế cafe khung sắt có tay có 1 bàn 4 ghế + Ghế cafe khung sắt có tay có  giá 550.000/ 1 cái + Bàn cafe giá : 800.000/ 1 cái Ghế cafe khung sắt có tay có : Rộng: 42 cm, Sâu : 38 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) khung sắt mặt gỗ nan Bàn cafe  Rộng : 60 cm 60 cm ,  Cao : 75 cm ( tính từ mặt bàn) mặt gỗ thịt , chân sắt

Bàn ghế cafe khung sắt ST9

9.000.000  7.000.000 
1 Bộ bàn ghế cafe khung sắt ST9 có 1 bàn 4 ghế + Ghế cafe khung sắt ST9 có giá :  1.300k/ 1 cái + Bàn cho quán cafe giá :  1.800k/ 1 cái Ghế cafe khung sắt ST9 có kích thước  : Rộng: 45 cm , Sâu : 38 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) khung sắt mặt + lưng gỗ ASH Bàn cho quán cafe có kích thước : Rộng : 60 cm ,  Cao : 75 cm  ( tính từ mặt bàn) mặt gỗ thịt hay sắt , chân betong nhẹ Bàn cho quán cafe làm mặt đá + chân gang đúc đường kính 60cm hay vuông 60cm x 60cm , có thể thay bằng chất liệu khác như gỗ hay MDF dán vener Bàn cho nhà hàng làm gỗ MDF dán veneer chân gang đúc hay chân gỗ , kích thước đường kính tròn 80cm ( vuông 80 x 80)  trở lên hay chữ nhật 80cm x 160cm

Bàn ghế Cafe mặt đệm múi

5.700.000  5.000.000 
1 Bộ bàn ghế nhà hàng  khung sắt  + đệm múi có 1 bàn 4 ghế + Ghế khung sắt  đệm múi giá :  800.000/ 1 cái + Bàn nhà hàng :  1.800.000/ 1 cái Ghế khung sắt , đệm may múi có kích thước  : Rộng: 42 cm, Sâu : 38 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) khung sắt ống tròn , đệm ngồi và tựa bọc vải hay simili Bàn cho quán cafe làm mặt đá + chân gang đúc đường kính 60cm hay vuông 60cm x 60cm , có thể thay bằng chất liệu khác như gỗ Bàn cho nhà hàng làm gỗ MDF dán veneer chân gang đúc hay chân gỗ , kích thước đường kính tròn 80cm ( vuông 80 x 80)  trở lên hay chữ nhật 80cm x 160cm

Bàn ghế cafe mặt gỗ Kombo

5.900.000  4.700.000 
1 Bộ bàn ghế cafe khung sắt và gỗ Kombo có 1 bàn 4 ghế + Ghế cafe khung sắt và gỗ Kombo  900.000/ 1 cái + Bàn cafe :  1.500.000k/ 1 cái Ghế cafe Kombo có kích thước : Rộng: 42 cm, Sâu : 38 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) khung sắt kết hợp với gỗ ASH Bàn cho quán cafe làm mặt đá + chân gang đúc đường kính 60cm hay vuông 60cm x 60cm , có thể thay bằng chất liệu khác như gỗ hay MDF dán vener Bàn cho nhà hàng làm gỗ MDF dán veneer chân gang đúc hay chân gỗ , kích thước đường kính tròn 80cm ( vuông 80 x 80)  trở lên hay chữ nhật 80cm x 160cm

Bàn ghế cafe ngoài trời Stabuck

5.600.000  4.900.000 
1 Bộ  bàn ghế ngoài trời  khung sắt Stabuck có 1 bàn 4 ghế + Ghế sắt ngoài trời Stabuck có giá :  900.000/ 1 cái + Bàn cafe ngoài trời :  1.300.000 / 1 cái Ghế cafe ngoài trời khung sắt stabuck có kích thước  : Rộng: 40 cm, Sâu : 38 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) khung sắt sơn tĩnh điện , mặt ngồi vải hay simili Bàn cho quán cafe làm mặt đá + chân gang đúc đường kính 60cm hay vuông 60cm x 60cm , có thể thay bằng chất liệu khác như gỗ hay MDF dán vener Bàn cho nhà hàng làm gỗ MDF dán veneer chân gang đúc hay chân gỗ , kích thước đường kính tròn 80cm ( vuông 80 x 80)  trở lên hay chữ nhật 80cm x 160cm

Bàn ghế khung sắt ngoài trời TT 1

5.000.000  4.300.000 
1 Bộ Bàn ghế khung sắt ngoài trời TT 1 có 1 bàn 4 ghế + Ghế khung sắt ngoài trời TT 1 có  giá : 700.000/ 1 cái + Bàn sắt cafe giá :  1.500.000/ 1 cái Ghế khung sắt ngoài trời TT 1 có kích thước : Rộng: 53 cm, Sâu : 52 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) sắt sơn tĩnh điện bọc da hay vải Bàn  Rộng : 60 cm 60 cm ,  Cao : 75 cm ( tính từ mặt bàn) mặt đá , chân sắtđúc

Bàn ghế nhà hàng , bàn ghế cafe khung sắt 8mm

9.000.000  8.400.000 
1 Bộ bàn ghế nhà hàng khung sắt 8mm  có 1 bàn + 6 ghế ( cho nhà hàng )
 • + Ghế khung sắt 8mm có giá :  1.150k/ 1 cái( Rộng: 45 cm, Sâu : 38 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) Lưng gỗ ASH , mặt ngồi bọc simili hay vải
 • + Bàn cho nhà hàng :1.500k/ 1 cái (Rộng : 80 cm x  120 cm ,  Cao : 75 cm ( tính từ mặt bàn) mặt gỗ MDF dán melamin , chân sắt hộp sơn tĩnh điện)
 • + Bàn cho quán cafe : 1300k/1 cái (tròn đường kính 60cm mặt gỗ thịt , chân gang đúc hay thép hộp 3x6)
:

Bàn ghế nhà hàng ăn nhanh BGK

6.500.000  5.100.000 
1 Bộ Bàn ghế nhà hàng ăn nhanh BGK có 1 bàn 4 ghế + Ghế nhà hàng ăn nhanh BGK có giá : 950.000/ 1 cái + BÀN cho nhà hàng ăn nhanh có giá : 1300k/ 1 cái Ghế nhà hàng ăn nhanh BGK có kích thước  : Rộng: 42 cm, Sâu : 38 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) khung sắt mặt gỗ dán vonia Bàn cho nhà hàng ăn nhanh có kích thước :  Rộng : 60 cm x  120 cm ,  Cao : 75 cm ( tính từ mặt bàn) mặt gỗ MDF  dán venneer , chân gang đúc Bàn cho quán cafe làm mặt đá + chân gang đúc đường kính 60cm hay vuông 60cm x 60cm , có thể thay bằng chất liệu khác như gỗ hay MDF dán vener Bàn cho nhà hàng làm gỗ MDF dán veneer chân gang đúc hay chân gỗ , kích thước đường kính tròn 80cm ( vuông 80 x 80)  trở lên hay chữ nhật 80cm x 160cm

Bàn ghế nhà hàng khung sắt bọc da

6.300.000  5.100.000 
1 Bộ bàn ghế nhà hàng khung sắt bọc simili có 1 bàn 6 ghế
 •  Ghế khung sắt bọc simili giá :  650k/ 1 cái
 •  Bàn cho nhà hàng giá :  1200k/ 1 cái :
Ghế khung sắt bọc simili  : Rộng: 45 cm, Sâu : 38 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) Bọc simili hay vải , khung sắt hộp sơn tĩnh điện Bàn cho nhà hàng làm gỗ MDF dán veneer chân gang đúc hay chân gỗ , kích thước đường kính tròn 80cm ( vuông 80 x 80)  trở lên hay chữ nhật 80cm x 160cm

Bàn ghế nhà hàng khung sắt V52

4.800.000  4.600.000 
1 Bộ bàn ghế  khung sắt V52 có 1 bàn 6 ghế + Ghế khung sắt mặt gỗ giá :  450k/ 1 cái + Bàn khung sắt mặt gỗ cho nhà hàng giá :  1900k/ 1 cái : Ghế khung sắt mặt gỗ  : Rộng: 42 cm, Sâu : 38 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ dầy 3cm cho tựa và ngồi Bàn cho quán cafe làm mặt đá + chân gang đúc đường kính 60cm hay vuông 60cm x 60cm , có thể thay bằng chất liệu khác như gỗ , MDF Bàn cho nhà hàng làm gỗ MDF dán veneer chân gang đúc hay chân gỗ , sắt hộp , kích thước đường kính tròn 80cm ( vuông 80 x 80)  trở lên hay chữ nhật 80cm x 160cm

Bàn ghế nhà hàng trà sữa Utiliti

6.500.000  4.900.000 
1 Bộ Bàn ghế cafe  Utiliti có 1 bàn 4 ghế + Ghế cafe Utiliti có giá :  950.000/ 1 cái + Bàn cho quán cafe  1100k/ 1 cái : Ghế cafe Utiliti có kích thước  : Rộng: 41 cm, Sâu : 40 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ tần bì , tựa gỗ, lưng sắt Bàn cho quán cafe làm mặt đá + chân gang đúc đường kính 60cm hay vuông 60cm x 60cm , có thể thay bằng chất liệu khác như gỗ hay MDF dán vener Bàn cho nhà hàng làm gỗ MDF dán veneer chân gang đúc hay chân gỗ , kích thước đường kính tròn 80cm ( vuông 80 x 80)  trở lên hay chữ nhật 80cm x 160cm

BÀN GHẾ BAR , BÀN GHẾ BEER CLUB

Bàn ghế BEER CLUB có tay

5.000.000  4.500.000 
1 Bộ ghế Beer club có tay có 1 bàn 4 ghế + Ghế beer club có tay có giá :  750.000/ 1 cái + BÀN beer club có giá 1.500.000k/ 1 cái
 • Ghế beer club có tay có kích thước  : Rộng: 60 cm, Sâu : 42 cm, Cao : 65 cm - 85cm ( tính từ mặt ngồi ) Lưng gỗ  , mặt ngồi gỗ nan cong
 • Bàn beer club  Rộng : 80 cm x  80cm cm ,  Cao : 95 cm - 115 cm( tính từ mặt bàn) mặt gỗ  , chân sắt hộp 4x4

Ghế Bar cafe C C

1.100.000  950.000 
Ghế Bar cafe C C có giá : 950.000/ 1 cái Ghế Bar cafe C C có kích thước  : Rộng: 35 cm,, Cao : 65 cm – 85cm ( tính từ mặt ngồi ) Lưng gỗ tần bì, mặt ngồi bọc vải hay giả da , khung sắt sơn sần mầu đen hay đồng

Ghế Bar Cafe KB

1.400.000  1.200.000 
Ghế Bar Cafe KB có giá :  1.200k/ 1 cái Ghế Bar Cafe KB có kích thước  : Rộng: 40 cm, Sâu : 38 cm, Cao : 65 cm – 85cm ( tính từ mặt ngồi ) Lưng gỗ tần bì, mặt ngồi gỗ tần bì nan cong  

Ghế Bar gỗ TRILL

2.300.000  2.000.000 
Ghế bar gỗ TRILL có giá : 2000k/ 1 cái Ghế bar gỗ TRILL có kích thước  : Rộng: 45 cm,, Cao : 65 cm – 85cm ( tính từ mặt ngồi ) Khung gỗ tần bì + mây đan mắt cáo

Ghế Bar khung sắt đặc ST1

900.000  700.000 
Ghế bar khung sắt ST1 có giá là : 700.000/1 ghế
 • Ghế bar khung sắt ST1 có kích thước : Rộng: 45 cm, Sâu : 35 cm, Cao : 65 cm - 95 cm ( tính từ mặt ngồi ) Lưng gỗ  , mặt ngồi gỗ
 

Ghế Bar khung sắt ST6

900.000  800.000 
Ghế bar khung sắt ống có giá  :800.000đ / 1 ghế
 • Ghế bar khung sắt ống , có tăng chỉnh lên xuống , sơn tĩnh điện , mặt ngồi gỗ hay đệm da , có kích thước : chiều cao từ 65cm - 75cm , mặt ngồi rộng 35cm dầy 4cm - 6cm

Ghế Bar khung sắt VH5

850.000  750.000 
+ Ghế bar khung sắt VH có giá  :  750.000/ 1 cái Ghế bar khung sắt VH có kích thước : Rộng: 35 cm,, Cao : 65 cm – 85cm ( tính từ mặt ngồi ) Khung sắt chân top sơn tĩnh điện, mặt ngồi gỗ dầy 3,5cm sơn mầu

Ghế Bar ST3

950.000  850.000 
+ Ghế Bar khung sắt ST3 có giá :   850.000/ 1 cái
 • Ghế Bar khung sắt ST3 kích thước : Rộng: 45 cm, Sâu : 38 cm, Cao : 65 cm – 85cm ( tính từ mặt ngồi ) Lưng gỗ tần bì, mặt ngồi gỗ tần bì nan cong , khung sắt ống tròn sơn tĩnh điện
 

Ghế Bar ST4

650.000  500.000 
1 Bộ bàn ghế bar beer ST4 có 1 bàn 4 ghế + Ghế bar beer ST4 có giá :500.000/ 1 cái + Bàn  bar beer ST4 có giá : 1.500.000/ 1 cái
 • Ghế bar beer ST4 có kích thước : Rộng: 45 cm, Sâu : 42 cm, Cao : 65 cm - 75 cm ( tính từ mặt ngồi) mặt ngồi
 • Bàn bar beer ST4 có kích thước Rộng : 80 cm x  80 cm ,  Cao : 95 cm - 115 cm ( tính từ mặt bàn) mặt gỗ , chân sắt hộp

Ghế Bar ST8

700.000  550.000 
+ Ghế Bar ST8 có giá :  550.000/ 1 cái
 • Ghế bar khung sắt mặt gỗ ST8 có kích thước  : Rộng: 35 cm,, Cao : 65 cm – 85cm ( tính từ mặt ngồi ) Khung sắt  sơn tĩnh điện, mặt ngồi gỗ dầy 3,5cm sơn mầu

BÀN GHẾ NGOÀI TRỜI

Bàn ghế ban công Tano gỗ

2.000.000  1.600.000 
1 Bộ Bàn ghế ban công Tano gỗ có 1 bàn 2 ghế + Ghế ban công Tano có giá : 550.000/ 1 cái + Bàn ban công Tano có giá : 900.000/ 1 cái
 • Ghế ban công Tano có kích thước  : Rộng: 42 cm, Sâu : 38 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ keo sơn PU chịu mưa nắng
 • Bàn ban công Tano có kích thước :   Rộng : 60 cm  ,  Cao : 75 cm ( tính từ mặt bàn) gỗ keo sơn PU chịu mưa nắng

Bàn ghế cafe khung gấp 2×4

3.000.000  2.400.000 
1 Bộ bàn ghế khung sắt gấp  có 1 bàn 4 ghế + Ghế khung sắt mặt gỗ gập giá :  400k/ 1 cái + Bàn khung sắt mặt gỗ gập giá :  800k/ 1 cái Ghế khung sắt mặt gỗ gập có kích thước : Rộng: 42 cm, Sâu : 38 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ  sơn PU chịu mưa nắng Bàn khung sắt mặt gỗ gấp có kích thước :   Rộng : 60 cm 60 cm ,  Cao : 75 cm ( tính từ mặt bàn) mặt gỗ thịt , chân sắt hộp sơn tĩnh điện

Bàn ghế cafe nhôm đúc

11.000.000  8.800.000 
1 Bộ Bàn ghế cafe nhôm đúc có 1 bàn 4 ghế + Ghế nhôm đúc có giá :  1.500.000/ 1 cái + Bàn nhôm đúc có giá : 1.800.000k/ 1 cái :
 • Ghế nhôm đúc có kích thước : Rộng: 38 cm, Sâu : 38 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) Nhôm đúc nguyên cái
 • Bàn nhôm đúc có kích thước :   Rộng : ( tròn đường kính 70cm ) ,  Cao : 75 cm ( tính từ mặt bàn) nhôm đúc , có thể dùng bàn mặt đá chân gang đúc

Bàn ghế khung nhôm giả mây có tay

7.100.000  6.700.000 
1 Bộ Bàn ghế khung nhôm giả mây có tay có 1 bàn 4 ghế + Ghế khung nhôm có tay giá : 1.300.000/ 1 cái + Bàn sắt mặt cacbon giá :  1.500.000/ 1 cái
 • Ghế khung nhôm có tay có kích thước  : Rộng: 40 cm, Sâu : 38 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) khung nhôm sơn giả mây hay gỗ  , vải lưới textilene
 • Bàn  khung sắt mặt cacbon có kích thước : Rộng : ( tròn đường kính 80cm ) ,  Cao : 75 cm ( tính từ mặt bàn) thép sơn tĩnh điện ,mặt bàn phủ cac bon  , có thể dùng bàn mặt đá chân gang đúc

Bàn ghế ngoài trời Family trắng

10.000.000  8.000.000 
1 Bộ Bàn ghế ngoài trời Family trắng có 1 bàn 3ghế + Ghế ngoài trời Family trắng băng dài 180cm có giá :   2.500.000/ 1 cái + Ghế ngoài trời Family trắng đơn rộng 68cm có giá 1.500.000/1 cái + Bàn ngoài trời Family trắng có giá :  2.500.000/ 1 cái
 • Ghế ngoài trời Family trắng băng có kích thước :  Dài 180cm x  Rộng: 60 cm,  Cao : 45 cm (tính từ mặt ngồi ), gỗ sơn trắng
 • Ghế ngoài trời Family trắng đơn có kích thước :  Dài 70cm x  Rộng: 60 cm,  Cao : 45 cm (tính từ mặt ngồi ),  gỗ sơn trắng
 • Bàn ngoài trời Family trắng có kích thước :   Rộng : 80 cm x 160 cm ,  Cao : 75 cm ( tính từ mặt bàn) gỗ sơn trắng

Bàn ghế ngoài trời Tano sắt

1.300.000  950.000 
1 Bộ bàn ghế ban công Tano  có 1 bàn 2 ghế + Ghế Tano 300k/ 1 cái + Bàn Tano 350k/ 1 cái Ghế ban công Tano  : Rộng: 40 cm, Sâu : 38 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ keo sơn lau bã dầu Oliu chịu mưa nắng Bàn Tano  Rộng : 55 cm x 55 cm ,  Cao : 75 cm ( tính từ mặt bàn) gỗ keo sơn lau bã dầu Oliu chịu mưa nắng , chân sắt  sơn tĩnh điện

Bàn ghế nhôm đúc Autumn

16.000.000  14.000.000 
1 Bộ Bàn ghế nhôm đúc Autumn có 1 bàn 4 ghế + Ghế  nhôm đúc có giá :  2.200.000/ 1 cái + Bàn nhôm đúc vuông có giá : 3.500.000/ 1 cái ( Bàn vuông hay tròn ) + Bàn nhôm đúc chữ nhật  : 7.500.000/ 1 cái ( 150 cm x 90 cm)
 • Ghế  nhôm đúc có kích thước  : Rộng: 42 cm, Sâu : 38 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) Nhôm đúc nguyên cái , có đệm đi kèm
 • Bàn nhôm đúc vuông ( tròn )  Rộng : 80 cm x 80 cm ( hoạc tròn đường kính 80cm ) ,  Cao : 75 cm ( tính từ mặt bàn) nhôm đúc
 • Bàn nhôm đúc chữ nhật  có kích thước : 90cm x 150cm x cao 75cm nhôm đúc

Bàn ghế nhôm đúc BBQ

30.000.000  27.000.000 
1 Bộ Bàn ghế nhôm đúc BBQ có 1 bàn 6 ghế + Ghế nhôm đúc BBQ có giá :  2.500.000/ 1 cái + Bàn nhôm đúc BBQ  tròn có giá : 8.000.000 1 cái ( Bàn vuông hay tròn ) có bếp nướng BBQ đi kèm + Bàn nhôm đúc BBQ chữ nhật  có giá : 12.000.000K/ 1 cái ( 150 cm x 90 cm) có bếp nướng BBQ đi kèm Ghế nhôm đúc BBQ có kích thước  : Rộng: 42 cm, Sâu : 38 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) Hợp kim nhôm  , có đệm đi kèm Bàn nhôm đúc BBQ  tròn  ( hay vuông )có kích thước :   Rộng : 80 cm x 80 cm ( hoạc tròn đường kính 80cm ) ,  Cao : 75 cm ( tính từ mặt bàn) nhôm đúc , có bếp nướng BBQ đi kèm Bàn nhôm đúc BBQ  chữ nhật  có kích thước :   Rộng : 90 cm x 150 cm ,  Cao : 75 cm ( tính từ mặt bàn) nhôm đúc , có bếp nướng BBQ đi kèm

Bàn ghế Tano ban công

2.000.000  1.600.000 
1 Bộ có 1 bàn 2 ghế + GHẾ 450k/ 1 cái : + BÀN 700k/ 1 cái : GHế : Rộng: 42 cm, Sâu : 38 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ keo sơn PU chịu mưa nắng Bàn  Rộng : 60 cm x 60 cm ,  Cao : 75 cm ( tính từ mặt bàn) mặt gỗ thịt , chân sắt  sơn tĩnh điện

Bộ bàn ghế ngoài trời khung nhôm có tay JUQY

1 Bộ Bộ bàn ghế ngoài trời khung nhôm có tay JUQY có 1 bàn 4 ghế + Ghế ngoài trời khung nhôm có tay JUQY có giá  : 1.500.000/ 1 cái + Bàn  ngoài trời khung nhôm có tay JUQY có giá : 1.500.000/ 1 cái
 • Ghế ngoài trời khung nhôm có tay JUQY có kích thước  : Rộng: 40 cm, Sâu : 38 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) khung nhôm , mặt gỗ nhựa mầu đen hay vàng
 • Bàn  ngoài trời khung nhôm có tay JUQY có kích thước :   Rộng : ( tròn đường kính 80cm ) hay vuông 80 x 150cm , chữ nhật 90 x 150cm,  Cao : 75 cm ( tính từ mặt bàn) thép sơn tĩnh điện , có thể dùng bàn mặt đá chân gang đúc

Bộ bàn ghế nhôm cafe giả mây

7.900.000  6.700.000 
1 Bộ có 1 bàn 4 ghế + GHẾ 1.300k/ 1 cái ( lưng tết ) + GHẾ 1.200K/ 1 cái ( lưng không tết ) + BÀN 1.600k/ 1 cái ( mặt đá + chân đúc ) + Bàn rộng 90 x 150 nhôm đúc cho nhà hàng giá 7.700k/ cái GHế : Rộng: 40 cm, Sâu : 38 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) khung nhôm sơn giả mây , mặt vải lưới textilene Bàn  Rộng : ( tròn đường kính 60cm ) ,  Cao : 75 cm ( tính từ mặt bàn) , có thể dùng bàn mặt đá chân gang đúc    

Bộ bàn ghế nhôm đúc SEMMER

16.000.000  14.000.000 
1 Bộ có 1 bàn 4 ghế + GHẾ 2.500k/ 1 cái : + BÀN 4.000k/ 1 cái ( Bàn vuông hay tròn ) + BÀN CHỮ NHẬT : 9.000K/ 1 cái ( 150 cm x 90 cm) GHế : Rộng: 42 cm, Sâu : 38 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) Nhôm đúc nguyên cái , có đệm đi kèm Bàn  Rộng : 80 cm x 80 cm ( hoạc tròn đường kính 80cm ) ,  Cao : 75 cm ( tính từ mặt bàn) nhôm đúc

Bộ bàn liền ghế sân vườn BBQ

12.000.000  10.000.000 
Bộ bàn liền ghế BBQ có 1 bàn 2 ghế liền nhau Bộ bàn liền ghế BBQ có giá  : 10.000.000/ 1 bộ Bộ bàn liền ghế BBQ có kích thước ghế  : Rộng: 35 cm, x Dài  : 220 cm, Cao : 45 cm ( tính từ mặt ngồi ) gỗ nhựa khung thép Bộ bàn liền ghế BBQ có kích thước bàn :  Rộng : 90 cm  x Dài 220cm x,  Cao : 75 cm ( tính từ mặt bàn) mặt gỗ nhựa , chân sắt hộp sơn tĩnh điện

Ghế tắm gỗ

2.500.000  2.100.000 
Ghế tắm bể bơi gỗ không đệm có giá : 2.100.000/1 Cái Ghế tắm bể bơi gỗ + đệm có giá : GIÁ 2.800.000/1 Cái
 • Ghế tắm bể bơi gỗ có kích thước :  ( Dài 190 x  Rộng: 68 cm,  Cao : 45 cm tính từ mặt ngồi )  gỗ dầu hay chò chỉ

Ô CHE NẮNG NGOÀI TRỜI

Ô che nắng cắt kéo tròn 2,9m

3.500.000  3.000.000 
Ô che nắng cắt kéo tròn 2,9m
 • Đường kính tán ô : 2.9m
 • Độ cao tán ô   : 2,5m cả bánh xe và đế
 • Đế ô : đá galito nặng 85 kg ( 65cm x 75cm x 7cm ) có khung bánh xe
 • Thân ô : Thép hộp 6×6 sơn tĩnh điện mầu xám ghi
 • Áo Ô ; Vãi tráng nilong chịu mưa nắng

Ô che nắng nghiêng ngoài trời

4.500.000  4.000.000 
Ô che nắng nghiêng ngoài trời
 • Đường kính tán ô : 2.5m x 2.5m
 • Đế ô : đá galito nặng 85 kg ( 65cm x 75cm x 7cm ) có khung bánh xe
 • Thân ô : Thép hộp 6×6 sơn tĩnh điện mầu xám ghi
 • Áo Ô ; Vãi tráng nilong chịu mưa nắng

Ô che nắng ngoài trời chính tâm gỗ

2.000.000  1.900.000 
Ô che nắng ngoài trời chính tâm gỗ
 • Đường kính tán ô : 2.9m
 • Độ cao tán ô   : 2,5m cả bánh xe và đế
 • Đế ô : đá galito nặng 45 kg ( 45cm  ) không có khung bánh xe
 • Thân ô : gỗ chò
 • Áo Ô ; Vãi tráng nilong chịu mưa nắng , có 3 màu kem , đỏ đô , xanh rêu

Ô che nắng ngoài trời lệch tâm 3m x 3m

4.500.000  4.300.000 
Ô che nắng ngoài trời lệch tâm 3m x 3m
 • Đường kính tán ô : 3m x 3m
 • Độ cao tán ô   : 2,5m cả bánh xe và đế
 • Đế ô : đá galito nặng 85 kg ( 65cm x 75cm x 7cm ) có khung bánh xe
 • Thân ô : Thép hộp 6x6 sơn tĩnh điện mầu xám ghi
 • Áo Ô ; Vãi tráng nilong chịu mưa nắng

Ô che nắng ngoài trời lệch tâm tròn 3.7m

4.500.000  4.300.000 
Ô che nắng ngoài trời lệch tâm tròn 3.7m
 • Đường kính tán ô : 3.7m
 • Độ cao tán ô   : 2,5m cả bánh xe và đế
 • Đế ô : đá galito nặng 85 kg ( 65cm x 75cm x 7cm ) có khung bánh xe
 • Thân ô : Thép hộp 6x6 sơn tĩnh điện mầu xám ghi
 • Áo Ô ; Vãi tráng nilong chịu mưa nắng , có đủ các mầu
 

Ô che nắng nhập khẩu

2.000.000  1.700.000 
Ô che nắng  lệch tâm vuông nhập khẩu 2,5m x 2.5m
 • Đường kính tán ô : 2.5m x 2.5m
 • Độ cao tán ô   : 2,5m cả bánh xe và đế
 • Đế ô : đá galito nặng 45 kg ( 40cm x 60cm x 7cm ) có khung bánh xe
 • Thân ô : Thép hộp  sơn tĩnh điện mầu xám ghi
 • Áo Ô ; Vãi tráng nilong chịu mưa nắng , có 3 mầu xanh rêu , đỏ đậm , kem

Ô che ngoài trời chính tâm sắt 1 tầng

2.000.000  1.800.000 
Mã sản phẩm  : Ô chính tâm sắt 1 tầng 2.9m tròn
 • Đường kính tán ô : 2.9m
 • Độ cao tán ô   : 2,5m cả bánh xe và đế
 • Đế ô : đá galito nặng 45 kg ( 45cm  ) khôngcó khung bánh xe
 • Thân ô : Thép hộp 4.5 tròn sơn tĩnh điện mầu xám ghi
 • Áo Ô ; Vãi tráng nilong chịu mưa nắng , có đủ các mầu

Ô chính tâm sắt sơn giả gỗ

3.000.000  2.800.000 
Ô chính tâm sắt sơn giả gỗ
 • Đường kính tán ô : 2.9m
 • Độ cao tán ô   : 2,5m cả bánh xe và đế
 • Đế ô : đá galito nặng 45 kg ( 45cm  ) khôngcó khung bánh xe
 • Thân ô : Thép hộp 4.5 tròn sơn tĩnh điện mầu gỗ
 • Áo Ô ; Vãi tráng nilong chịu mưa nắng , có đủ các mầu